Αξελού νεότερα

Συνάδελφοι,

Όπως έχετε αντιληφθεί από καιρό, ουδόλως ασχολούμαστε με τις φωνασκίες Τζατζάνη και συν αυτώ θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο συνιστά απώλεια χρόνου, πράγμα που έχουν αντιληφθεί και τα Υπουργεία, φορείς, υπηρεσίες. Γι’ αυτό και δεν έχουν ήδη ούτε πρόκειται ποτέ να επιτύχουν οι φίλοι τίποτα θετικό, αρκούμενοι στη φιλοσοφία της περιπατητικής οδού υπό τα κομματικά εμβλήματα.
Αναγκαζόμαστε σήμερα να κάνουμε εξαίρεση γιατί η δραστηριότητά τους αγγίζει πλέον τα όρια της καταστροφής, πέραν της συστηματικής παρενόχλησης. Η συνδικαλιστική σημαία τους ήταν ανέκαθεν η αξιοποίηση Αξελού την οποία χρησιμοποίησαν μάλιστα πλειστάκις για να αποπροσανατολίζουν από τα φλέγοντα (συντάξεις, εφάπαξ, υγεία, αγωγές, οικονομική ενίσχυση κλπ) βγάζοντας το σύστημα από τη δύσκολη θέση όποτε το στριμώχναμε με ακράδαντη τεκμηρίωση. Από καιρό είχαν βρει την «λύση» : να αξιοποιήσει το κληροδότημα με χρήματά του ο ενδεής ΕΦΚΑ. Τους επισημαίναμε ότι βαδίζουν σε ναρκοπέδιο και θα βοηθήσουν να χάσουν οι 35.000 μηχανικοί και ΕΔΕ από τα χέρια τους το κληροδότημα τώρα που επιτέλους μετά 6 δεκαετίες εμείς βάλαμε μπρος να το πραγματώσουμε, διότι έτσι θα περιέλθει στη δικαιοδοσία 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων. Έντρομοι προ της πραγματικής δυνατότητας να επιτύχουμε το Έργο μας οι Εκτελεστές, συνέχιζαν το βιολί τους μέχρι που σχεδόν το επέτυχαν.
Στην Κυριακάτικη Real News αναγράφεται ο Αξελός ως το δεύτερο σε σημασία από τα 30 ακίνητα του Πειραιά που ψάχνει η υπουργός κυρία Αχτσιόγλου να τα δώσει σε επενδυτές. Το πενιχρό ως συνήθως όφελος θα καταποθεί στη χοάνη του Λεβιάθαν ΕΦΚΑ.
Έχουμε τη βεβαιότητα ότι δεν χάθηκε η υπόθεση και θα αγωνιστούμε σθεναρά να μην παραβιαστεί η βούληση της ευγενούς διαθέτιδας Βασιλικής Αξελού, οχυρωνόμενοι σε όσα δικαιώματα δίνει ο Νόμος στους εκτελεστές, που σημειωτέον αποφασίζουν ομόφωνα. Απόδειξη το τελευταίο πρακτικό της Επιτροπής Εκτελεστών που βάζει το θέμα στη σωστή του βάση με γοργό και ΕΦΙΚΤΟ τρόπο.
Αθήνα, 6/9/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΞΕΛΛΟΥ»

Στην Αθήνα σήμερα 6/9/2018 συνήλθαν σε 4η συνεδρίαση οι εκτελεστές της κληρονομίας «Βασιλικής Αξελλού», και συγκεκριμένα:
1) Αντώνης Μπουλανίκης του
2) Κωνσταντίνος Δούκας του Θρασύβουλου
3) Ελένη Κεφαλά του Τιμολέοντος
Ο κος Αντώνης Μπουλανίκης συμμετέχει ως νέος συνεκτελεστής που διορίστηκε από τον ΕΦΚΑ ως ιδιοκτήτη των ακινήτων της κληρονομίας Βασιλικής Αξελλού (ως διάδοχος του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ), στη θέση του έως τώρα προσωρινού συνεκτελεστή Κωνσταντίνου Μακέδου.

Στην έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται ο αποχωρών συνεκτελεστής κος Κων/νος Μακέδος, ο οποίος ευχαρίστησε τους λοιπούς συνεκτελεστές για την έως τώρα συνεργασία, ενημέρωσε για την αλλαγή του συνεκτελεστή που αποφάσισε ο ΕΦΚΑ και καλωσόρισε το νέο μέλος κο Μπουλανίκη, ευχόμενος καλή θητεία.
Σημείωσε ότι τα ακίνητα της κληρονομίας Βασιλικής Αξελλού ανήκουν στον ΕΦΚΑ ως καθολικό διάδοχο του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και δεν διεκδικούνται από τον ΝΠΙΔ ΤΜΕΔΕ. Τόνισε την ανάγκη συνέχισης των ενεργειών των συνεκτελεστών από το σημείο που έχουν μείνει τα εκκρεμή ζητήματα.
Στη συνέχεια, και αφού επικυρώθηκαν τα πρακτικά της 3ης συνεδρίασης/23-05-2018, ο κος Μακέδος αποχώρησε και η συζήτηση συνεχίστηκε με τη νέα σύνθεση των συνεκτελεστών.

Ο παριστάμενος δικηγόρος του ΕΦΚΑ κος Δημητρακόπουλος επεσήμανε στον κο Μπουλανίκη την ανάγκη να συμπληρώσει και αποστείλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τη δήλωση αποδοχής του λειτουργήματός του και του εγχείρισε σχετικό υπόδειγμα.

Ο εκ των συνεκτελεστών κος Δούκας ευχαρίστησε τον κο Μακέδο για την επιμέλεια και την προσπάθειά του, και επεσήμανε ότι πρέπει να επαναβεβαιωθεί η βούληση της διαθέτιδος να μείνουν τα ακίνητα υπέρ των συνταξιούχων μηχανικών. Θεωρεί επίσης ότι δεν πρέπει να σταλεί έγγραφο στην Πολεοδομία Πειραιά για το αυθαίρετο κτίσμα στο τμήμα του ακινήτου επί της Ακτής Δηλαβέρη που θα μπορούσε να δώσει λαβή σε εμπλοκές, αλλά να γίνει προσπάθεια προστασίας της ιδιοκτησίας του Ταμείου με ίδια μέσα.
Η κα Κεφαλά πρότεινε την σύνταξη τεχνικής έκθεσης και τοπογραφικού (εκτός αν υπάρχουν πρόσφατα και ενημερωμένα) και αφού εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας, να γίνει οριοθέτηση και περίφραξη του ακινήτου, ώστε να μην υπάρχει καταπάτηση. Επίσης, πρότεινε την έρευνα στο Κτηματολόγιο, για να εξακριβωθεί τι έχει δηλωθεί και αποτυπωθεί.
Ο κος Μπουλανίκης επεσήμανε ότι μπορεί να γίνει έλεγχος με το τοπογραφικό του 2007. Τόνισε ότι υπάρχει πρόβλημα με τους διαγωνισμούς μελετών-κατασκευών λόγω της γραφειοκρατίας και της δυσκολίας άντλησης κονδυλίων για επιμέρους ζητήματα, εκτός αν γίνει «δωρεάν» εκπόνηση της μελέτης και η οποία πρέπει να αφορά και τα δύο τμήματα του ακινήτου.
Τα προβλήματα που εντοπίζουν οι συνεκτελεστές είναι:
Α) Ο χαρακτηρισμός ως διατηρητέου και η πυρκαϊά που είχε εκδηλωθεί. Προτείνεται να διερευνηθεί η πιθανότητα και ο χρόνος που απαιτείται για άρση του διατηρητέου.
Β) Η πρόβλεψη στη δικαστική απόφαση του 1992 για την αντιπαροχή, καθώς αυτή πλέον μπορεί να είναι ανεπίκαιρη. Προς αποφυγή δικαστικής χρονοβόρου διαδικασίας μπορεί να ερμηνευθεί η απόφαση με ευρεία έννοια για χρήση πάντοτε παραμονής συνταξιούχων μηχανικών. Ο κ. Δούκας πρότεινε να εξεταστεί και η περίπτωση χρήσης ως Airbnb ηλικιωμένων μηχανικών σε συνδυασμό με κέντρο ευεξίας αφού έχει αποκλεισθεί η ιατρική χρήση. Ο κ.Μπουλανίκης τόνισε ότι μια σύμβαση τέτοιου είδους μπορεί να προχωρήσει μόνο όταν γίνει μελέτη και μάλιστα επιπέδου οριστικής.
Γ) Ο τρόπος χρηματοδότησης της μελέτης. Πιθανές λύσεις είναι να προταθεί στις 5 μεγάλες τεχνικές εταιρίες ή στο Σύνδεσμο Μεγάλων Τεχνικών Εταιριών (ΣΤΕΑΤ) ή στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για δωρεάν προσφορά της μελέτης με αντάλλαγμα τιμητική αναφορά στο ακίνητο, ή μέσω του ΕΦΚΑ ή με έρευνα εθελοντών μεταξύ των συνταξιούχων.
Δ) Σε κάθε περίπτωση διαπιστώθηκε η ανάγκη άμεσης περίφραξης-καθαρισμού-ασφάλειας του ακινήτου και διαπίστωση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο και εφαρμογή τους επί τόπου με αυστηρή τήρηση της οικοδομικής γραμμής που θα μας προστατεύσει από υπάρχουσες τυχόν παρανομίες. Ο κ. Μακέδος μάλιστα προσφέρθηκε στην αρχή να εξετάσει το ενδεχόμενο δωρεάς αυτών των εργασιών από το ΤΜΕΔΕ.
Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και υπογράφηκε από τους Εκτελεστές της «Κληρονομίας Αξελλού».
ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ
ΑΝΤ. ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝ.ΔΟΥΚΑΣ ΕΛ.ΚΕΦΑΛΑ