«Ανεπίτρεπτη συμπεριφορά της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ στην Γ.Σ. της 21ης Μαΐου 2015».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΣΜΕΔΕ

ΤΗΛ.: 6976 400698

Αθήνα 23/5/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανεπίτρεπτη συμπεριφορά της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ στην Γ.Σ. της 21ης Μαΐου 2015».

΄Εγινε η Γ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ την 21η Μαΐου 2015 για τον Διοικητικό Απολογισμό. Προσήλθον περίπου 200 συνάδελφοι τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Με μεγάλη τάξη πλήρωσαν τις εισφορές των και με μεγάλη υπομονή περίμεναν μέσα στην αίθουσα για να ψηφίσουν τα πεπραγμένα του Συλλόγου μας. Μάλιστα τους χορηγήσαμε τον Διοικητικό μας απολογισμό τον οποίον διάβασαν με μεγάλη προσοχή μέχρι να αρχίσει η Συνεδρίαση.

Λόγω του μεγάλου πλήθους των παρευρεθέντων καθυστέρησε η έναρξη της Συνεδρίασης η οποία άρχισε περί την 12.30΄ από τον Πρόεδρό μας κ. Ιωάννη Κατσούλη. Ευθύς αμέσως ενεκρίθη να προεδρεύσει ο Ιωάννης Κατσούλης και πρακτικογράφος ορίσθηκε ο κ. Φίλιππος Αναστασίου.

Διαβάστηκαν τα πεπραγμένα. Ο Αντιπρόεδρος Αθαν. Φιλιππίδης μίλησε επίσης. Επίσης μίλησαν και ο κ. Τζατζάνης. Μετά ταύτα ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Στυλιανό Πλειάκη, ο οποίος τοποθετήθηκε με σαφήνεια για τις προοπτικές του ΕΤΑΑ. Επίσης μίλησε και ο Δικηγόρος μας κ. Σπύρος Παυλάτος και ο προσκεκλημένος Πρόεδρος των συν/χων του ΤΑΝ που μας ευχήθηκε να πετύχουμε στους στόχους μας.

Μετά από όλα τα παραπάνω η ώρα έφθασε περίπου 13.00 μ. Τότε ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι περίπου περί τα 10 μέλη της Πανεπιστημονικής άρχισαν να διαμαρτύρονται εναντίον μας, διότι ο Πρόεδρος παρελθούσης της ώρας (διότι είχαμε συμφωνήσει με το ξενοδοχείο να παραδώσουμε την αίθουσα) ζήτησε να αρχίσει η ψηφοφορία. ΄Εκρινε λοιπόν ο Πρόεδρος της Γ.Σ. να προτείνει στη Γ.Σ. να αρχίσει η ψηφοφορία για την ψήφιση των πεπραγμένων. Τότε η πλειοψηφία της Γ.Σ. συνεφώνησε. Όμως τότε περί τα 10 μέλη της Πανεπιστημονικής, πρωτοστατούντος του κ. Καραγεώργου ήλθαν στο Προεδρείο διαμαρτυρόμενοι με απαράδεκτο τρόπο ασχημονώντας και με ανεπίτρεπτα λόγια ήθελαν να τους δοθεί ο λόγος. Μάλιστα χτύπαγαν τα χέρια τους στο έδρανο που καθόταν ο Πρόεδρος και σήκωσαν το μικρόφωνο, θέλοντας να το πετάξουν. Η κατάσταση εξετραχύνθη και οι περισσότεροι συν/χοι περί τα 100 άτομα αποχώρησαν της αιθούσης, λόγω της ανεπίτρεπτης και δόλιας συμπεριφοράς της Πανεπιστημονικής.

΄Ετσι με την ανακοίνωση του κ. Τζατζάνη να δοθεί σε 10 μέλη να μιλήσουν από 2 λεπτά ο καθένας, τα πράγματα κάπως ηρέμησαν.΄Ετσι περί την 14.00 μ.μ., έγινε η ψηφοφορία με αποτέλεσμα 66 μέλη να ψηφίσουν τον Διοικητικό απολογισμό και 44 να τον καταψηφίσουν.

Επομένως έληξε η συνεδρίαση με μεγάλη νίκη μας που υπερψήφισαν τα πρακτικά μας.

Όταν απομαγνητοφωνηθούν τα πρακτικά, θα βρεθούν οι υπαίτιοι της ανωμαλίας και θα ζητήσουμε τις πειθαρχικές ποινές σε όσους εξετράπησαν. Από τώρα όμως θα ρωτήσουμε τους Δικηγόρους μας εάν συντρέχουν και οι περιπτώσεις πειθαρχικών ποινών και στα μέλη της Πανεπιστημονικής που μετείχαν στο Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ λόγω του ότι είναι ηθικοί αυτουργοί που δημιούργησαν την ανεπίτρεπτη αυτή συμπεριφορά των μελών των και θα ζητήσουμε με έκτακτη Γ.Σ. να αποβληθούν για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα των μελών της Πανεπιστημονικής στο Συμβούλιό μας.

Με Εκτίμηση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ