ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

                                                                             7.12.2016

Σας γνωστοποιώ ότι η Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου Ντίνου Μακέδου θα συνεδριάσει ακόμα 2 φορές μέχρι τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος διότι σύμφωνα με το νόμο 4387/2016 παύει να υπάρχει διοίκηση όπως όλοι γνωρίζετε καλά.

          Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, εμείς στην ΕΣΤΑΜΕΔΕ πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι θα υπάρξουν μόνο 2 συνεδριάσεις και γι αυτό το λόγο θα πρέπει οπωσδήποτε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα 2 βασικά θέματα τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν από την ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ στα οποία υπάρχουν αποφάσεις και τα οποία είναι:

α. Η παρακράτηση του 1€ από τους συνταξιούχους για λογαριασμό της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

          β. Να εγκριθεί οριστικά η απόφαση 801/25.1.2016 ότι είναι αντισυνταγματικές οι διατάξεις των περικοπών των συντάξεών μας.

          Συνεπώς, παρακαλώ την πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ να ενημερωθεί και να πάμε όλοι μαζί τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 και να συζητήσουμε τα θέματά μας με την Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ και να ζητήσουμε την επίλυσή τους διότι διαφορετικά εάν δεν επιλυθούν τώρα χάνουμε τα δικαιώματά μας εξαιτίας του νόμου αφού από 1/1/2017 ισχύει ο νέος νόμος 4387/2016.

          Εξάλλου, από την πείρα που έχω τόσα χρόνια η γνώμη μου είναι ότι η ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ επηρεάζεται πάντοτε από τις παραστάσεις προσώπων και σωματείων που αναπτύσσουν ενώπιόν της τα αιτήματά τους.

          Είναι γνωστό ότι είναι ειλημμένες οι σχετικές αποφάσεις της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ για τα ανωτέρω θέματα και επομένως απαιτείται η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας η οποία και κωλυσιεργεί άνευ λόγου και αιτίας και γι αυτό θα ζητήσουμε ευθύνη από αυτήν.

                                                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ