Παρασκευή, Δεκέμβριος 14, 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ

                                                        ΕΣΤΑΜΕΔΕ               77870/25-11-16

Ένωση Συνταξιούχων Ταμείου Ασφάλισης Μηχανικών

και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα 105 61 & Π.Π. Γερμανού 3-5 (πλατεία Κλαυθμώνος), Αθήνα 105 61,

Επικοινωνία : Πρόεδρος Κώστας Δούκας 6977253957,  acrocosmos@gmail.com

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΔΣ ΕΤΑΑ

ΘΕΜΑ:  ΤΜΕΔΕ, περικοπές, PSI, εφάπαξ

Συνάδελφοι Πρόεδροι,

Σε συνέχεια της σημερινής συνάντησής μας χωριστά με τον καθένα από σας θα διατυπώσω και γραπτά τα κυριότερα από τα ζητήματα που σας έθεσα.                                                        Πρόκειται να κάνετε την πρότασή σας για το καταστατικό και τη λειτουργία του ΤΜΕΔΕ, εκπονείται μάλιστα σχετική μελέτη κατ’ εφαρμογή του Ν 4387/16.                                                         Ως γνωστό για τη λειτουργία πιστοδοσίας και εγγυοδοσίας θα παραχωρηθεί περιουσία και πόροι του νυν ΤΣΜΕΔΕ πριν αυτή δοθεί στον ΕΦΚΑ. Αυτή όμως ανήκει στο Ταμείο ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ που είναι το ΤΣΜΕΔΕ.                                                                                                                                         Από την άλλη στο άρθρο 88.2 του Ν 4387/16 γράφεται επί λέξει :

«Τμήμα της περιουσίας του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. μπορεί να μεταβιβαστεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν οικονομικής μελέτης. Η ως άνω περιουσία περιέρχεται στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ως καθολικού διαδόχου του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων». Στο υπό έγκριση καταστατικό ΤΜΕΔΕ και στο άρθρο 2 περί «σκοπού ίδρυσης και λειτουργίας» ορθά περιλαμβάνεται ότι : «με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής …το Ταμείο μπορεί να ιδρύσει και άλλους κλάδους ασφαλιστικής προστασίας ύστερα από έγκριση του Υπουργείου … και με τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.»                                                                                                                   Από την άλλη είναι σε εξέλιξη η διαβούλευση περί ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ της δημόσιας ασφάλισης Επαγγελματικών Ταμείων που σίγουρα θα επικαιροποιήσει το Ν 3029/2002.                                                             Είναι φανερό ότι οι συνταξιούχοι στην περιουσία των οποίων και σεις και η Πολιτεία στηρίζεται είναι ΑΔΥΝΑΤΟ να αγνοηθούν. Προτείνουμε να προστεθεί στην πρότασή σας και το καταστατικό :                «Υποχρεούται να εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς υπέρ των συναδέλφων μεταξύ των οποίων επιδότηση εισφορών και συντάξεων με αντικειμενικά κριτήρια βάσει αλγορίθμου όταν τα οικονομικά του έχουν πλεόνασμα».  Ας σημειωθεί ότι το ΤΜΕΔΕ, ως καθολικός διάδοχος του ΤΣΜΕΔΕ θα έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία εν δυνάμει (δημόσια περιουσία PSI κλπ). Αν η προσθήκη αυτή δεν ικανοποιεί ας βρουν οι νομικοί, οι δικοί σας και οι δικοί μας, καλύτερη που να μην αφίσταται όμως του στόχου.                                                                                                     Ένα άλλο ζωτικής σημασίας θέμα που ανεπιτρέπτως χρονίζει, είναι η απόδοση των αντισυνταγματικών μνημονιακών περικοπών συντάξεων από του 2010 και εντεύθεν με τη δικαιολογία ότι οι νομικές σας υπηρεσίες και μάλιστα εν ολομελεία αναζητούν πρόσθετα στοιχεία. Τι πλέον ακράδαντα στοιχεία χρειάζονται από την απόφαση-καταπέλτη 2288/15 του ΣΤΕ και άλλες τρεις παρόμοιες ;                              Σας γνωρίζουμε εξ άλλου ότι προτιθέμεθα άμεσα να προσφύγουμε για το PSI στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο του Λουξεμβούργου GC-EU διότι δεν χρειάζεται δικαστικό ένσημο, η τυχόν αποζημίωση  καταβάλλεται από τα κοινοτικά ταμεία και η απόφαση δεν αργεί. Σας καλούμε να μοιραστείτε μαζί μας τη «δόξα» και φυσικά τα έξοδα.                                                                                                                                     Τελευταίο αλλ’ όχι έσχατο το θέμα επανυπολογισμού των εφάπαξ. Η μετά γραφημάτων και συγκριτικών πινάκων πραγματεία του Σόλωνα Γκουλιούμη αναμένει δικαίωση μαζί με τους χιλιάδες συναδέλφους που έχουν βγει πρόσφατα ή θα βγουν στη σύνταξη.

 

Αθήνα   24/11/2016

Για την ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Ο Πρόεδρος

 

 

Κων/νος Δούκας

 

About Γιάννης Κατσούλης

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Προέδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2013 - 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2017 (6972820575) ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (estamede.gr), 2013 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Μ.Ι.Τ.) MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (NORTHEASTERN) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT (NORTHEASTERN)