Τρίτη, Ιούνιος 19, 2018

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΕ (19 – 21.12.2014)

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΑΜΕΔΕ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΕ (19 – 21.12.2014)

Ι. Α. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ. 7.12.2014 (Υπό έγκριση από το Δ.Σ. της ΕΣΤΑΜΕΔΕ).

 

  1. Καταβολή στο ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα της Ελλάδος του Ρότσιλδ, όλων των τόκων, από το 1950 έως σήμερα, των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ που διαχειρίσθηκε το διάστημα αυτό, καθώς και επιστροφή στο ΤΣΜΕΔΕ ολόκληρου του κεφαλαίου των αποθεματικών.
  2. Επιστροφή στο ΤΣΜΕΔΕ των 2,5 δις Ευρώ που λήστεψε η Τράπεζα της Ελλάδος του Ρότσιλδ το 2011, μαζί με τους τόκους τους.
  3. Αγορά από το ΤΣΜΕΔΕ του 100% των μετοχών της Τράπεζας Αττικής και μετατροπή της σε εργαλείο ανάπτυξης της Πραγματικής Οικονομίας της Χώρας.
  4. Επιστροφή στους συνταξιούχους όλων των περικοπών των συντάξεων τους από το 2010 μαζί με τους τόκους και ανάταξη των συντάξεων τους στο επίπεδο πριν από το 2010.
  5. Πλήρης, άμεση, χωρίς καμμία συμμετοχή των ασφαλισμένων στα έξοδα ιατρικοφαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης χωρίς όρους ενημερότητας κλπ.
  6. Καταβολή εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ από τους μηχανικούς μόνο από τα πραγματοποιούμενα έσοδά τους από μελέτες, κατασκευές και μισθούς.
  7. Εκλογή της Διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ από το σύνολο των ασφαλισμένων σ΄ αυτό και δυνατότητα ανάκλησής της δύο φορές τον χρόνο σε περίπτωση κακής λειτουργίας των υπηρεσιών του ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και λόγω ανεπάρκειας, ανικανότητας, χρηματισμού ή ιδιοτέλειας της.
  8. Ενεργητική συμμετοχή και εμπλοκή των μηχανικών στον σχεδιασμό και την οργάνωση της ανάπτυξης της Πραγματικής Οικονομίας, της Παιδείας όλων των βαθμίδων, των Επιστημών, των Επιστημονικών Ερευνών, της Άμυνας και των παροχών Υγείας στους Πολίτες της Χώρας.
  9. Ενεργητική συμμετοχή και εμπλοκή των μηχανικών στην Προστασία και Ανάδειξη της Ελληνικής Κληρονομιάς, του Ελληνικού Πολιτισμού και της Ελληνικής Γλώσσας.

About Γιάννης Κατσούλης

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Προέδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2013 - 2016 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ, 2017 (6972820575) ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (estamede.gr), 2013 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ε.Μ.Π.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (Μ.Ι.Τ.) MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (NORTHEASTERN) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT (NORTHEASTERN)