Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Για την Οικονομική Διαχείριση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, περιόδου 1/1/2017 έως 31/12/2017

EΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ